De missie van Ambassador is tweeledig:

- De kwaliteit van de verhuisactiviteiten verbeteren door het aanbieden van systematische permanente vorming.

- Via doelgerichte initiële beroepsopleiding en begeleiding bijdragen tot een gekwalificeerde, gemotiveerde instroom van verhuisarbeiders.

 
Huidige doelstellingen:

- Opleidingsmodules ontwikkelen en aanbieden die beantwoorden aan de vraag van de werkgevers en de eisen van de markt.

- Bestaande werknemers opleiden in het traject van de permanente vorming.

- Initiële vorming en instroomprojecten in samenwerking met derden.

- Betere aansluiting realiseren met het onderwijs via samenwerking met het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Vroeger werd het beroep verhuizer bijna letterlijk overgedragen van vader op zoon. Een massa spierkracht en een gezonde dosis werklust waren de enige vereisten voor een goede verhuizer. Maar tijden veranderen, het dienstenaanbod breidt uit en klanten worden veeleisender. De sector had nood aan professionalisering en opleiding.

Ambassador vzw is een sectoraal opleidingscentrum voor verhuizers en verhuizers in spé, met een vast aanbod aan permanente vormingen, en een aantal instroomprojecten per jaar (in samenwerking met de VDAB). Maar een goed imago valt niet zomaar uit de hemel, het is een werk van lange adem waaraan veel actoren hun steentje moeten bijdragen.

'Want verhuizen is meer dan ‘inpakken en wegwezen’

De verhuissector is in vele opzichten specifiek en onderscheidt zich wereldwijd fundamenteel van de vervoerssector. Met name in België wordt vooral op sociaal vlak dit onderscheid duidelijk erkend en bevestigd in het specifieke Paritair Comité 140.05 dat betrekking heeft op ondernemingen voor 'verhuizing, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten'. Het is een behoorlijk heterogene sector met zeer veel (gevestigde) KMO’s en familiebedrijven.

Sociaal-economisch is de verhuisactiviteit een arbeidsintensieve activiteit die operationeel door lager opgeleiden wordt uitgeoefend, maar die gepaard gaat met steeds hogere eisen op het vlak van kennis en ervaring.

Wie zijn verhuisopdracht (hetzij privé of op bedrijfsniveau, nationaal of internationaal) aan een verhuisfirma toevertrouwt, verwacht - terecht - een professionele aanpak. Het aanbod aan diensten wordt ook gevarieerder, de dienstverlening wordt alsmaar complexer en ook de klanten worden steeds veeleisender. Daardoor heeft de verhuissector nood aan meer gekwalificeerde arbeiders die een aantal vaktechnische competenties bezitten, alsook bepaalde werkattitudes zoals klantgerichtheid, houding, discipline, teamgeest, enz…

In totaal maken een 200-tal verhuisbedrijven deel uit van het Sociaal Fonds Verhuizingen, goed voor een permanente tewerkstelling van ca 2.000 arbeiders. Tijdelijke pieken worden moeizaam ingevuld met arbeidscontracten van bepaalde duur of voor een bepaald werk, omdat voor de verhuissector nog steeds een verbod op gebruik van uitzendarbeid van toepassing is (K.B. 5 januari 1978). Voor grote opdrachten maken veel grote ondernemingen gebruik van kleinere verhuisfirma’s om deze opdrachten te kunnen verwezenlijken. Deze kleinere verhuisfirma’s werken dan in onderaanneming voor de grotere verhuisfirma’s.

Hoewel de werkaanbiedingen zich richten op de zgn. 'laaggeschoolden', stelt het cliënteel steeds hogere eisen op het vlak van behandeling- en inpaktechnieken, veiligheid, efficiëntie, communicatie en andere vaardigheden. Met het gevolg dat de verhuissector al vele jaren te kampen heeft met een tekort aan gekwalificeerde en gemotiveerde verhuisarbeiders.

De verhuissector is nochtans een sector in expansie, enerzijds als gevolg van de veroudering van onze bevolking en anderzijds als gevolg van de geografische ligging van België.