In de verhuissector ben je altijd 'on the move'

Verhuizen is een vak apart en goed verhuizen is een kunst. Vakkenis, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en snelheid zijn essentieel. Eigen aan de sector is de grote variatie in werk, geen enkele verhuizing is dezelfde. De ene dag doe je een kantoorverhuis en de andere dag een privé-verhuis, kunsttransport of een industriële verhuis. De ene dag heb je een opdracht in Brussel, de andere dag in Gent. Je komt tijdens je job in contact met de meest uiteenlopende omstandigheden, omgevingen en mensen

De Belgische verhuiswereld is een erg stabiele sector, waarin de meeste bedrijven kunnen terugkijken op een lange traditie in het vak. De goederen die worden verplaatst, behandeld en/of bewaard, hebben naast hun materiële waarde immers vaak ook een hoge emotionele waarde. De klant verwacht terecht een professionele aanpak.

Stilstaan is achteruitgaan !

Je vaktechnisch en communicatief laten bijscholen om sterker in je schoenen en op de arbeidsmarkt te staan is de boodschap.

Heb je opleidingsvragen? Contacteer een sectorconsulent, telefonisch via 02/240 45 70.