De roep van de sector naar gekwalificeerd en gemotiveerd personeel is groot.

Het sectoraal opleidingscentrum wil graag samenwerken met verschillende deeltijdse onderwijsinrichtingen en heeft een faciliterende rol bij de zoektocht naar werkervaringsplaatsen binnen de sector.

De sector heeft een paritair leercomité en tewerkstelling via een industriële leeroverkomst is mogelijk.