Leerlingen uit het DBSO of de Syntra-Leertijd een contract aanbieden is erg voordelig. Naast een lage RSZ bijdrage maakt u in sommige gevallen ook aansprak op een stagebonus.

 

Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs:

De leerling zal ofwel 2 dagen school lopen/ 3 dagen werken ofwel 1 week school lopen/ 1 week werken.

De sector heeft een paritair leercomité (PLC) en leerlingen uit het DBSO kunnen tewerkgesteld worden met een industrieel leercontract (een ILW-contract). In principe kan dit tot het jaar waarin de leerling 21 jaar wordt, maar uitzonderingen zijn mogelijk (gemotiveerd aan te vragen bij het PLC). Om zulke contracten te kunnen afsluiten moet het bedrijf een erkenning als patroon op zak hebben (deze erkenning kan je aanvragen bij het PLC via dit formulier)

Deze aanvraag dient vergezeld te worden van de volgende attesten:

- Een bewijs voor goed gedrag en zeden (model 2).

- Een attest van de RSZ.

- Een attest van de belastingen.

Uitgebreide info kan u vinden in de ILW-gids, het leerreglement of contacteer een sectorconsulent.

 
Syntra Leertijd:

De jongere werkt 4 dagen in uw bedrijf en volgt 1 dag opleiding.

Uitgebreide info kan u vinden op www.leertijd.be.

VOORDELEN:

- U kan zelf de nieuwe medewerker volgens de praktijk van uw bedrijf vormen door hem de echte kneepjes van het vak te leren.

- Het werk van deze jonge leerling zal u toelaten eventuele werkgroei op te vangen. Eén van uw beste medewerkers zal binnen 2 jaar op pensioen gaan? Verlies zijn ervaring niet en vraag hem om mee te helpen een jongere op te leiden! Waarom niet een jongere de kans geven om al aan de slag te gaan en hem/haar tegelijkertijd op te leiden?

- U krijgt ondersteuning bij het invullen van de administratieve documenten en opvolgen van het dossier, én hulp bij de begeleiding van de jongeren.

- U geniet ook van financiële voordelen.

Meer weten? Contacteer een sectorconsulent.